UNITED CHEMICAL & ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO., LTD


Main Office – VP Chính: 215 Nguyen Van Dau St, Ward 11, Binh Thanh, HCMC. Tel: (028) 3550 1200 – Fax: (028) 3550 1201

Branch – Chi Nhánh: 200/1/16 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh, HCMC. Skype: chemical.environment.tech

CALCULATING BLOWDOWN FOR BOILER, COOLING AND CHILLER

TÍNH TOÁN XẢ ĐÁY CHO NƯỚC LÒ HƠI, GIẢI NHIỆT – LẠNH

Remark: Calculation without chemical dosing
Lưu ý: Tính toán không bao gồm sử dụng hóa chất

Information
Thông tin

Unit
Đvị

Value
Giá trị

Remark
Ghi chú

TDS level to reduce ( increase )
TDS tại mức muốn giảm ( tăng )

ppm

TDS desired after reduction ( increasing)
TDS mong muốn sau khi giảm ( tăng )

ppm

TDS of feed ( make up ) water
TDS nước cấp ( bổ sung ) vào

ppm

Total water volume of exsiting system
Thể tích trong toàn hệ thống đang có

m3

Volume to replace
Thể tích cần thay là

ΔV, m3

Note: Make up water quantity and quality must be passed before replace. Pay attention to the water level, operating pressure... to avoid any problem that may occur during the water placed or blowdown
Ghi chú: Cần đủ lượng nước bổ sung trước khi thay nước. Lưu ý đến mực nước, áp vận hành... để tránh mọi sự cố có thể xảy ra trong quá trình thay nước


CUSTOMER INFORMATION – THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ( * inquiry – yêu cầu )

If you need to improve quality, save operating cost or any other requirements, please send the above information to us, we will have the best and fastest support.
Nếu Quý anh chị cần cải thiện chất lượng, tiết kiệm chi phí vận hành hoặc bất kỳ yêu cầu gì khác, hãy gởi thông tin trên cho chúng tôi, sẽ có hỗ trợ nhanh, tốt nhất

Date – Ngày

Customer name – Tên K/H *

Location- Khu vực *

Website

Tel

Mail *

In charge & Division
Người phụ trách & Chức vụ *

Mobile *